Djurskydd

Katt och flicka. Foto: Carina Remröd

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen i ditt län.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Tillsynsansvar

Ansvaret för att djur behandlas väl och skyddas mot lidande åvilar varje enskild människa som har djur i sin vård. I länet har Länsstyrelsen det övergripande tillsynsansvaret och Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför  förebyggande kontroller på framför allt lantbrukets djur men även kontroller hos privatpersoner när vi får in en anmälan om missförhållanden.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Djurförbud

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurplågeribrott straffas enligt brottsbalken. Vid misstanke om att djurplågeri föreligger skall detta anmälas till polisen som utreder om ett brott har begåtts.

 

 Anonym anmälan

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.
  • IP-adressen loggas automatiskt av länsstyrelsen när anmälan sker via webanmälan. IP-adressen är en offentlig handling som kan begäras ut. Länsstyrelsen kan därför inte garantera anonymitet vid denna typ av anmälan.

Anmäl misskötsel av djur

Anmälan om misskötsel av djur

 

010-224 81 60

Öppettider:

Måndag - Fredag kl 09-11

Du kan alltid anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Övrig tid ring Polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!