Slutredovisning stöd för kanalisation

Slutredovisningen med bilagor sänds till Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras, med undantag för Gotlands och Kalmars län där handlingarna skickas till det kommunala självstyrelseorganet, samt Skåne och Västra Götalands län där handlingarna skickas till det regionala självstyrelseorganet.

En väl ifylld slutredovisning förkortar handläggningstiden