Ansökningsblankett fisketillsynsman

För att bli förordnad av länsstyrelsen som fisketillsynsman måste du ha en uppdragsgivare (t ex ett fiskevårdsområde, sportfiskeklubb eller sammanslutning av fiskerättsägare) fyllt 18 år och genomgått en utbildning i fisketillsyn.