Transportdokument – får och getter 

Vid varje förflyttning av får och getter ska ett transportdokument medfölja. Djurhållaren som skickar djuren från sin produktionsplats ska fylla i ett transportdokument som ska följa med djuren. I transportdokumentet ska det stå hur många djur som flyttas, vart djuren ska flyttas samt uppgifter om transportören. Dokumentet ska följa med djuren under transporten och sedan förvaras av djurhållaren på den mottagande produktionsplatsen i minst tre år.

Observera att ovanstående regler inte gäller då du flyttar djuren mellan egna produktionsplatser inom samma eller angränsande kommun.

Kontakta oss

Anna Nordblad
Djur och Livsmedel
Anna punkt Nordblad snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Nordblad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248351
Ann-Sofie Hedberg
Landsbygd och Näringsliv
Ann-Sofie punkt Hedberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann-Sofie punkt Hedberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248426