Skötselplan för kronhjortsskötselområde

För varje kronhjortsskötselområde ska en enkel skötselplan upprättas. Sköt­selplanen bör beskriva en långsiktig målsättning för skötseln grundad på uppgifter om betessituationen inom området och hur stor kronhjortsstam området bedöms kunna hålla. Planen bör därför ge besked om hur stor den årliga avskjutningen bör vara och vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador på skog och gröda och för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

​​