Anläggning av dammar som samlar fosfor - intresseanmälan om 

Du kan söka stöd för att anlägga en damm som samlar fosfor. Syftet är att få bättre vattenkvalitet genom att samla upp jordpartiklar som innehåller fosfor.

Kontakta oss

Ernst Witter
Vattenvårdshandläggare
Vattenvårdsenheten
Ernst punkt Witter snabela lansstyrelsen punkt se¤Ernst punkt Witter snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248444