Regionala markklasser inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar - Åtagande för utvald miljö  

Den här blanketten använder du för att ansöka om 5- årigt åtagande för:

- Restaurering av betesmarker och slåtterängar

- Mosaikbetesmark och andra gräsfattiga marker

Kontakta oss

Thomas Börjesson
Landsbygd och Näringsliv
Thomas punkt L punkt Borjesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Thomas punkt L punkt Borjesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248420