Utplantering av kräftor - ansökan om

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av länsstyrelsen. Fisk får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av fisk eller av smittsamma sjukdomar.