Utplantering av kräftor - ansökan om  

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av länsstyrelsen. Fisk får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av fisk eller av smittsamma sjukdomar.

Kontakta oss

Martin Engström
Landsbygd och Näringsliv
Martin punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Martin punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248421
Martin Engström
Landsbygd och Näringsliv
Martin punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Martin punkt Engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248421