Skyddsjakt och/eller användning av belysning vid jakt - ansökan om tillstånd  

Om skyddsjakt behöver bedrivas får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter.

Kontakta oss

Johanna Wikland
Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se¤Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248636
Caroline Lundmark
caroline punkt lundmark snabela lansstyrelsen punkt se¤caroline punkt lundmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248634
David Höök
david punkt hook snabela lansstyrelsen punkt se¤david punkt hook snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248635