Skyddsjakt och/eller användning av belysning vid jakt - ansökan om tillstånd  

Om skyddsjakt behöver bedrivas får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter.

Kontakta oss

Johanna Wikland
Art och vilt
Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se¤Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248636
072-5589019
Per Wedholm
Art och vilt
Per punkt Wedholm snabela lansstyrelsen punkt se¤Per punkt Wedholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248635