Skyddsjakt och/eller användning av belysning vid jakt - ansökan om tillstånd

Om skyddsjakt behöver bedrivas får länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är dock att jakten kan anses nödvändig för att förhindra avsevärda skador eller olägenheter.