Rivning av bäverdamm - ansökan om

När krävs det tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats?

Under tiden 1 september - 30 april krävs tillstånd att riva bävers fördämning.
Gäller det rivning av bävers boplats krävs tillstånd året runt.