Rivning av bäverdamm - ansökan om  

När krävs det tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats?

Tiden 1 september - 30 april.
Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får länsstyrelsen ge tillstånd till att bävers boplats eller dammbyggnad förstörs under denna del av året. Tillstånd får dock bara lämnas om det är absolut nödvändigt för att förhindra avsevärda skador.

Kontakta oss

Johanna Wikland
Art och vilt
Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se¤Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248636