Rivning av bäverdamm - ansökan om  

När krävs det tillstånd att förstöra bävers dammbyggnad eller boplats?

Under tiden 1 september - 30 april krävs tillstånd att riva bävers fördämning.
Gäller det rivning av bävers boplats krävs tillstånd året runt.

Kontakta oss

Johanna Wikland
Art och vilt
Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se¤Johanna punkt Wikland snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248636