Dispens för terrängkörning - ansökan om  

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv. Förbudet är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet. Det räcker alltså inte med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen.

Kontakta oss

Ulf Sandström
ulf punkt sandstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤ulf punkt sandstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248784
Marie Larsson
marie punkt t punkt larsson snabela lansstyrelsen punkt se¤marie punkt t punkt larsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248779
Marina Östergren
Vatten och naturmiljö
Marina punkt ostergren snabela lansstyrelsen punkt se¤Marina punkt ostergren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248769
072-5589049