Dispens för terrängkörning - ansökan om

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv. Förbudet är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet. Det räcker alltså inte med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen.