Auktorisation av bevakningsföretag - ansökan om  

Denna blankett används till att ansöka om att få sitt bevakningsföretag auktoriserat.

Kontakta oss

Rickard Linde
Rättsenheten
Rickard punkt Linde snabela lansstyrelsen punkt se¤Rickard punkt Linde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248308