Besiktning av djurstallar

Innan du börjar använda din nya djurbyggnation ska du meddela detta till Länsstyrelsen. Byggnationen ska även genomgå slutbesiktning. Här får du information om hur du gör för att anmäla att du vill slutbesiktiga ett förprövat djurstall. 

Anmälan

Gå till anmälan om besiktning av förprövade djurstallar

Här kan du anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning samt att du önskar ta byggnationen i bruk.

Tjänsten vänder sig till dig som har gjort en förprövningspliktig byggnadsåtgärd i dina djurutrymmen och fått ett beslut om godkännande av byggnation från Länsstyrelsen.

Vem kan anmäla?

Anmälan kan göras av projektörer, företag och privatpersoner.

Vad kostar det?

Både anmälan och den första besiktningen är kostnadsfri och ingår i förprövningen. Däremot kan det vid en eventuell ombesiktning av byggnationen förekomma avgifter, baserade på samma taxa som den ordinarie djurskyddskontrollen.

När hanteras anmälan?

Anmälan om besiktning hanteras av Länsstyrelsen samma dag som den kommit in. Inom fem arbetsdagar tar vi kontakt med dig för att bestämma tid för besiktning.

Besiktningen görs inom fyra veckor efter att vi har tagit emot din anmälan eller vid senare lämplig tidpunkt som vi kommit överens om. När besiktningen sker beror bland annat på när byggnationen är färdig och om besiktningen ska samordnas med andra aktörer som är berörda/inblandade av/i byggnationen.

Har du beviljats företagsstöd?

Har du ansökt och beviljats företagsstöd i samband med investeringen, kommer granskningen av fakturorna som legat till grund för stödbeloppet att göras i samband med slutbesiktningen av förprövningsärendet - förutsatt att du ansökt om slututbetalning av ditt investeringsstöd.

Dokument att ha till hands vid ansökan

För att underlätta när du fyller i anmälningsformuläret är följande bra att ha till hands;

  • Beslut om godkännande av aktuell förprövning, som besiktningen gäller eller förprövningsärendets diarienummer,
  • Eventuellt beslut angående beviljad ansökan om investeringsstöd.