Kameraövervakning - anmälan om kameraövervakning och ansökan om tillstånd 

Den övre blanketten används för anmälan om att övervakningskameror används i butik, post eller bank. Anmälningsplikten gäller bara om allmänheten har tillträde till den plats som övervakas.

Den nedre blanketten används för att ansöka om tillstånd till allmän kameraövervakning.