Fälla inför jakten på lodjur - anmälan om

Om fälla för lodjur används ska den vara av godkänd typ och fällans plats skall anmälas till Länsstyrelsen i det län där fällan är placerad.