Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Krisberedskap, Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • 2013:35 Personsanering på skadeplats i Örebro län

  Ingen av våra styrande lagar, lagen om skydd mot olyckor eller hälso- och sjukvårdslagen, detaljstyr personsanering på skadeplats. Däremot har dåvarande Räddningsverket (MSB), Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport (Planering och samverkan vid händelser med farliga
  ämnen, 2008) slagit fast att berörda myndigheter bör utarbeta gemensamma riktlinjer angående genomförandet av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Personsanering på skadeplats i Örebro län (5 MB)

 • Förebygg och förbered - För säkerhets skull

  Det är viktigt att känna till de risker som finns i vårt samhälle.

  I den här broschyren står risk för sådant som kan orsaka skador på människa, miljö eller egendom.

  Risker kan delas in i olika kategorier. Till allvarliga risker i Örebro län räknas till exempel stormar, snöoväder och störningar i IT och telefoni. Till mycket allvarliga risker räknas utsläpp från farliga anläggningar, olyck ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  For_sakerhets_skull_slutlig_korrigerad_webben (1 MB)

 • 2011:25 Personsanering på skadeplats

  Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket

  Under 2003 tillsatte Länsstyrelsen en st ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  personsanering-pa-skadeplats-2011-webb (727 kB)

 • 2009:37 Din Trygghet - Ett gemensamt ansvar

  Att arbeta inom den offentliga sektorn med ansvar eller inflytande i många frågor kan medföra överraskande och oönskade konsekvenser. Dagligen blir ett antal medarbetare utsatta för trakasserier, hot eller våld som kan relateras till deras tjänsteutövning eller politiska uppdrag.

  Målet är att alla anställda, medarbetare och förtroendevalda ska känna ökad trygghet genom ett större säkerhetsmedv ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  broschyr_webb (2 MB)

 • 2008:28 Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län

  Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket.

  Utifrån gällande lagstiftning för sjukv ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_28_Personsanering_farliga_amnen_skadeomrade_Orebro_lan_webb (770 kB)