Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Krisberedskap, 2009Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • 2009:37 Din Trygghet - Ett gemensamt ansvar

  Att arbeta inom den offentliga sektorn med ansvar eller inflytande i många frågor kan medföra överraskande och oönskade konsekvenser. Dagligen blir ett antal medarbetare utsatta för trakasserier, hot eller våld som kan relateras till deras tjänsteutövning eller politiska uppdrag.

  Målet är att alla anställda, medarbetare och förtroendevalda ska känna ökad trygghet genom ett större säkerhetsmedv ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  broschyr_webb (2 MB)

Träffar per publikationstyp