Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Krisberedskap, 2008Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • 2008:28 Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län

  Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket.

  Utifrån gällande lagstiftning för sjukv ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_28_Personsanering_farliga_amnen_skadeomrade_Orebro_lan_webb (770 kB)

 • 2008:8  Risk- och sårbarhetsrapport

  Länsstyrelsen i Örebro län har under drygt tre år arbetat med en samlad inriktning av säkerhetsarbetet i länet där kommunernas risk- och sårbarhetsarbete har prioriterats. Länets 12 kommuner har nu väl genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplaner, pandemiplaner och IT-säkerhetsplaner. Det är inte planerna i sig som varit det viktigaste utan processen bakom varje plan. Att göra e ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_8Riskochsarbarhetsrapport (210 kB)