Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Krisberedskap, 2008Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • 2008:28 Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län

  Personsanering av farliga ämnen inom skadeområde i Örebro län är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro läns landsting, Polismyndigheten i Örebro län, Räddningstjänsten Västerbergslagen, Räddningstjänsten i Nora, Räddningstjänsten i Lindesberg, Bergslagens räddningstjänst, Nerikes Brandkår och kemkoordinator från Räddningsverket.

  Utifrån gällande lagstiftning för sjukv ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_28_Personsanering_farliga_amnen_skadeomrade_Orebro_lan_webb (770 kB)

 • 2008:8  Risk- och sårbarhetsrapport

  Länsstyrelsen i Örebro län har under drygt tre år arbetat med en samlad inriktning av säkerhetsarbetet i länet där kommunernas risk- och sårbarhetsarbete har prioriterats. Länets 12 kommuner har nu väl genomarbetade risk- och sårbarhetsanalyser, krisledningsplaner, pandemiplaner och IT-säkerhetsplaner. Det är inte planerna i sig som varit det viktigaste utan processen bakom varje plan. Att göra e ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  2008_8Riskochsarbarhetsrapport (210 kB)