Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Näringsliv & föreningar, Rapporter, 2012Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • 2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren

    Under våren 2012 rapporterade flera medier om multiresistenta bakterier i Svartån och Hjälmaren. Länsstyrelsen samlade en expertgrupp från Örebro läns landsting, Örebro kommun och Örebro universitet för en gemensam bedömning av läget. I denna rapport konstateras att det inte rör sig om multiresistenta bakterier. Däremot fanns antibiotikaresisstenta bakterier i vattnet, vilket inte leder till någr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

    Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

    Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Lantbruk, Fiskerinäring, Krisberedskap

    2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren (608 kB)