Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: 1990Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • 1990:02 Morskogasjön, vegetation och fågelliv

  Denna rapport redovisar resultatet från en inventering av fågellivet vid Morskogasjön i Lindesbergs kommun i Örebro län. Man upprättade en artlista över samtliga observerade fågelarter vid sjön. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1990

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (6 MB)

 • 1990:03 Krossbergsinventering inom delar av Örebro län

  Rapporten redovisar inventering av berg lämplig för makadamframställning i delar av Örebro, Hallsberg, Askersund, Karlskoga och Degerfors kommuner. Avsikten med inventeringen är att få till stånd en bättre planering av täktverksamheten och en god hushållning med grus och annat täktmaterial. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1990

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem (9 MB)

 • 1990:10 Fågellivet i Lindesbergs sjöar

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1990

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)