Varning för höga flöden i Norrbotten

Den snörika vintern och det varma vårvädret har i år medfört en ovanligt svår vårflod i delar av länet. I nuläget råder klass 3-varning i Norrbotten inom vissa områden längs kusten och i inlandet.

Senaste nytt
SMHI varnar för höga flöden i stora delar av Norrbotten och det råder klass 3-varning i små och medelstora vattendrag inom vissa områden längs kusten och i inlandet under helgen. En klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag, en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år och kan medföra allvarliga översvämningsproblem. Det råder även klass 2- och klass 1- varning i stora delar av Norrbotten. Läs mer om detta på SMHIs hemsida.

Arbete för att förebygga eventuella översvämningar pågår runt om i länet. För aktuellt läge i din kommun hänvisar vi till respektive kommuns hemsida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fördelar resurser till de län som är i behov av extra resurser. I Norrbotten har vi 900 meter barriär som kommer att fördelas till de kommuner som begärt att de behöver extra resurser.

Länsstyrelsen kommer regelbundet att uppdatera senaste nytt om läget.

Myndigheterna samverkar
Eftersom vädret snabbt kan förändras samverkar myndigheterna och andra aktörer i länet och följer utvecklingen med kontinuerliga rapporter från SMHI.

Invånarna har också ett eget ansvar att skydda sin privata egendom.

Läs mer om hur du skyddar ditt hus mot översvämning på din säkerhets webbsida.