Institutet för rymdfysik i Kiruna firar 60 år 

Under 60 år har IRF, ett världsledande forskningsinstitut, spelat en viktig roll i ett antal stora internationella projekt där man samarbetat med många av världens ledande rymdorganisationer.

​Många rymdmissioner har instrument från IRF, som till exempel den europeisk-japanska rymdmissionen som 2018 ska göra mätningar runt Merkurius. Spännande!

- De upptäckter som görs i rymden får en allt viktigare roll för vårt liv här på jorden men tack vare IRF:s forskning förstår vi vår planet bättre. Vi vet inte vad som väntar oss i framtiden men jag är säker på IRF kommer att vara en fortsatt viktig del av utvecklingen, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Varma gratulationer till er alla på IRF.  

 

Här kan du läsa mer IRF och jubileet.