Stor satsning på satelliter vid Esrange

Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat drygt 3,8 miljoner kronor till projektet SmallSatExpress som ska utveckla möjligheterna att skjuta upp satelliter från Esrange i Kiruna. – En viktig satsning för Norrbotten och EU, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Länsstyrelsen har beviljat 3 877 910 kronor till Swedish Space Corporation (SSC), som tillsammans med Institutet för Rymdfysik (IRF) kommer att ta fram underlag för att utveckla förmågan att skjuta upp små satelliter från rymdbasen Esrange i Kiruna.

Esrange kan idag sända upp sondraketer och ballonger mot rymden, men inte satelliter till omloppsbana. Bara på några få ställen i världen kan dessa sändas upp till rymden. Med projektet SmallSatExpress vill SSC lägga grunden för kommande, mycket omfattande investeringar.

- Detta är en viktig strategisk satsning för Norrbotten och hela EU. Projektet är ett steg vidare mot att det skapas ett Europeiskt rymdcenter i världsklass i Kirunaregionen, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Kiruna – ett europeiskt rymdcenter
EU håller på att ta fram en ny rymdstrategi och har uttalat ett behov av satellituppskjutningsförmåga där Kirunaregionen har potential att utveckla den funktionen. Det finns även ett stort nationellt intresse för frågan, utöver intresset från EU. I Rymdutredningen som gjordes år 2015 föreslogs det att Esrange senast 2020 ska vara ett betydande europeiskt center för utveckling, demonstration och testverksamhet. Frågan om att uppgradera Esrange för uppskjutning av satelliter har utretts vidare under 2016 av det tidigare statsrådet Jan Nygren, som bekräftar att satsningen är mycken angelägen. Hans undersökning utgör ett viktigt beslutsunderlag för regeringskansliet. Målet med projekt SmallSatExpress är att ta fram beslutsunderlag av teknisk karaktär och även undersöka tekniska krav för ett nytt rymdlaboratorium, ett så kallat SpaceLab för rymdsimuleringar i testmiljö.

Projektet pågår mellan 2017-01-16 och 2018-03-31.

 

Finansiering SmallSatExpress
Länsstyrelsen i Norrbotten: 3 877 910 kr
Swedish Space Corporation (SSC): 3 358 190kr
Institutet för rymdfysik (IRF): 519 720 kr
Total finansiering: 7 755 820 kr