Padjelanta/Badjelánnda

Padjelanta/Badjelánnda nationalpark ingår i världsarvet Laponia och förvaltas av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Nationalparken utgörs av böljande slätter, mjukt rundade fjällryggar och stora sjöar. Slätterna inramas av högfjäll i väster, söder och öster. Inne i parken bryts vidderna av enstaka fjäll.

Bildspel från Badjelánnda. Foton: Länsstyrelsen Norrbotten och Thomas Öberg/Natur i norr.

I mitten av Padjelanta/Badjelánnda ligger två vidsträckta sjöar, Vastenjávrre (Vastenjaure) och Virihávrre (Virihaure). Padjelanta/Badjelánndas slättlandskap är en kontrast mot den dramatiska terrängen i Sarek. Kontrasterna förstärks av Badjelánndas omfattande, mjuka ängsmarker och dess synnerligen rika flora. I floristiskt hänseende hör området till de rikaste i fjällvärlden. Här finns växter som man inte funnit på några andra håll i fjällen. Parken är även känd för sitt rika djurliv. Bádjelándda är lulesamiska och betyder "det högre landet". Så gott som hela parken ligger ovanför skogsgränsen och är ett värdefullt renbetesland. Padjelanta är med sina 1984 kvadratkilometer landets största nationalpark. Nationalparken är en del av världsarvsområdet Laponia.

Mer information

Nationalparken bildades 1962. Den ingår också i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.

Padjelanta/Badjelánnda förvaltas sedan 1 januari 2013 av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

Besöksinformation finns också under Padjelanta/Badjelánnda på webbplatsen sverigesnationalparker.se.

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[1]‬