Padjelanta/Badjelánnda

Padjelanta/Badjelánnda nationalpark utgörs av böljande slätter, mjukt rundade fjällryggar och stora sjöar. Slätterna inramas av högfjäll i väster, söder och öster. Inne i parken bryts vidderna av enstaka fjäll. Padjelanta/Badjelánnda ingår i världsarvet Laponia och är sommarbetesmarker för tre samebyar.

Bildspel från Badjelánnda. Foton: Länsstyrelsen Norrbotten och Thomas Öberg/Natur i norr.

I mitten av Padjelanta/Badjelánnda ligger två vidsträckta sjöar, Vastenjávrre (Vastenjaure) och Virihávrre (Virihaure). Padjelanta/Badjelánndas slättlandskap är en kontrast mot den dramatiska terrängen i Sarek. Kontrasterna förstärks av Badjelánndas omfattande, mjuka ängsmarker och dess synnerligen rika flora. I floristiskt hänseende hör området till de rikaste i fjällvärlden. Här finns växter som man inte funnit på några andra håll i fjällen. Parken är även känd för sitt rika djurliv. Bádjelándda är lulesamiska och betyder "det högre landet". Så gott som hela parken ligger ovanför skogsgränsen och är ett värdefullt renbetesland. Samebyarna Sirkas, Jåhkågasska och Tuorpon har sommarbetesmarker för sina renar här. Padjelanta är landets största nationalpark. Nationalparken är en del av världsarvsområdet Laponia.

Ny förvaltning

Padjelanta/Badjelánnda förvaltas sedan 1 januari 2013 av den lokalt förankrade föreningen Laponiatjuottjudus. Mer information hittar du på Laponia.nu

Syfte

Nationalparken skall bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd.

Areal

Sveriges största nationalpark. Totalt 1 984 kvadratkilometer, varav fjällbjörkskog 14 kvadratkilometer, glaciärer 14 kvadratkilometer, myr 10 kvadratkilometer, vattenyta 313 kvadratkilometer och resten kalfjäll. Nationalparken ligger mellan gränsen mot Norge och Sareks nationalpark i Jokkmokks kommun.

Tillkomst

Nationalparken inrättades 1963 efter riksdagens beslut året innan. Området föreslogs 1957 att bli nationalpark i en skrivelse till regeringen som undertecknades av vetenskapsakademiens naturskyddskommitté, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Svenska Fjällklubben. Ursprunglig förslagsställare var författaren Sten Selander.

 Besöks- och turistinformation

 Fakta

Kommun: Jokkmokk

Samebyar: Tuorpon, Jåhkågasska och Sirges

Storlek: 1 984 kvadratkilometer - Sveriges största nationalpark!

Bildat år: 1962

Övrigt: Samiskt namn Badjelánnda. Ingår i världsarvet Laponia och i EU:s nätverk av skyddade områden Natura 2000. Här finns Padjelantaleden som är en sommarled med stugor längs leden där man kan övernatta. Turistinformation fås från turistbyrån i Jokkmokk.