Muddus/Muttos nationalpark

I Muddus/Muttos nationalpark kan du vandra längs klyftdalar, tallurskogar och vidsträkta myrområden. I södra delarna finns uppmärkta och spångade stigar, broar och flera övernattningsstugor. Muddus/Muttos ingår i världsarvet Laponia och förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Avstånd och turer

Du som vandrare kan välja mellan endags- och flerdagsturer utifrån ett flertal starpunkter.

Exempel på avstånd:

  • Skaite – Muttosfallet 7 km
  • Muttosfallet – Muttosluobbal 9 km
  • Muttosluobbal – Manson 5 km
  • Sarkavare – Muttosfallet 14 km
  • Suolaure – Manson 7 km

Kortare turen:

Skaite - Muddusfallet - Måskoskårså – Skaite - 24 km

Längre turen:

Skaite - Muttosluobbal - Manson – Skaite - 44 km  

Lederna i Muttos kan du nå från tre håll:

Söderifrån

Från Skaite går ett par vandringsleder in i Muttos.  Avtagsväg  till Skaite finns från väg 45 mellan Jokkmokk och Porjus, vid Liggadammen.

Österifrån

Till Suolaure tar du dig från vägen mellan Nattavaara och Messaure. Tag avtagsvägen mot Urtimjaur och fortsätt förbi Urtimjaur till Suolaure.

Sydöstifrån

Till Sarkavare hittar du via en avtagsväg från vägen Jokkmokk och Nattavaara.

 Mer information