Muddus/Muttos nationalpark

I Muddus/Muttos nationalpark kan du vandra längs klyftdalar, tallurskogar och vidsträkta myrområden. I södra delarna finns uppmärkta och spångade stigar, broar och flera övernattningsstugor. Muddus/Muttos ingår i världsarvet Laponia och förvaltas av Laponiatjuottjudus.

Avstånd och turer

Du som vandrare kan välja mellan endags- och flerdagsturer utifrån ett flertal starpunkter.

Exempel på avstånd:

  • Skaite – Muttosfallet 7 km
  • Muttosfallet – Muttosluobbal 9 km
  • Muttosluobbal – Manson 5 km
  • Sarkavare – Muttosfallet 14 km
  • Suolaure – Manson 7 km

Kortare turen:

Skaite - Muddusfallet - Måskoskårså – Skaite - 24 km

Längre turen:

Skaite - Muttosluobbal - Manson – Skaite - 44 km  

Lederna i Muttos kan du nå från tre håll:

Söderifrån

Från Skaite går ett par vandringsleder in i Muttos. Med bil tar du dig till Skaite sommartid. Avtagsväg från väg 45 mellan Jokkmokk och Porjus vid Liggadammen. I Skaite finns en bilparkering. Vägen plogas inte alltid vintertid och under den så kallade "förfallstiden" under våren när snön smälter kan vägen komma att stängas av för trafik.

Österifrån

Till Suolaure tar du dig från vägen mellan Nattavaara och Messaure. Tag avtagsvägen mot Urtimjaur och fortsätt förbi Urtimjaur till Suolaure. Vägen till Urtimjaur är alltid plogad. Informationsskyltar finns vid parkeringen.

Sydöstifrån

Till Sarkavare tar du avtagsvägen från vägen Jokkmokk och Nattavaara. Vägen till Sarkavare är alltid plogad.

 Mer information