Vindkraft

För att anlägga och driva större vindkraftsanläggningar krävs tillstånd. Storleken bedöms utifrån antalet vindkraftverk och höjd på verken.

Vindkraftverk av Fredrik Broman

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av de större vindkraftverken i Norrbottens län. Nedan finns en förteckning över existerande och projekterade vindkraftsanläggningar med effekter på mer än 125 kW. Listan uppdaterades i juni 2015.

Vindkraftsanläggningar i länet

 Vindlov.se är en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk som tagits fram i samarbete med omkring 20 offentliga myndigheter och organisationer.