Byggnadsvård 

Bidrag till byggnadsvård är en del i länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Länsstyrelsen hanterar flera olika bidrag för byggnadsvård.

  • Kulturmiljöbidraget avsett alla typer av välbevarad bebyggelse
  • Stöd för att restaurera lantbrukets ekonomibyggnader i odlingslandskapet
  • Stöd till ny användning av gamla ekonomibyggnader