Byggnadsvård 

Bidrag till byggnadsvård är en del i länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Länsstyrelsen hanterar flera olika bidrag för byggnadsvård.

  • Kulturmiljöbidraget avsett alla typer av välbevarad bebyggelse
  • Stöd för att restaurera lantbrukets ekonomibyggnader i odlingslandskapet
  • Stöd till ny användning av gamla ekonomibyggnader

 

Kontakta oss

Jeanette Aro
Samhällsplanering och kulturmiljö
Jeanette punkt Aro snabela lansstyrelsen punkt se¤Jeanette punkt Aro snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255234
Agneta Rehnberg
Samhällsplanering och kulturmiljö
Agneta punkt Rehnberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Rehnberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255412