Samhällsplanering och kulturmiljö 

Vy över Kyrkbyn, Gammelstad
Foto: Med tillstånd av Luleå kommun, fotograf: Lena Nilsson

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.