Strategi för Bottenvikens skärgård 

Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
26 
Målsättningen är att skapa en levande skärgård med
befolkning, näringsliv och besök. Genom samarbete
skapas starka allianser vilket leder till en gemensam
och enhetlig syn på marknadsföring och utveckling
inom skärgården. Strategin omfattar åren 2008-2013.

Kontakta oss

Gunilla Havnesköld
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255308