Regionalt tillväxtprogram 

Löpnummer:
Nr 14 
Publiceringsår:
2007 
Sidantal:
31 
Det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten beskriver tillväxtområden, tillväxtfrämjande
förutsättningar och prioriteringar som är viktiga för en fortsatt stark
ekonomisk tillväxt. Tillväxtprogrammet är en konkret beskrivning av hur tillväxtmålet
i den övergripande länsstrategin ska uppnås – Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten (februari 2007). Tanken i tillväxtprogrammet är att nyttja det nya Norrbottens profil – en stark hållbar ekonomisk tillväxt som genom fokus på tillväxtområden och kreativa näringar är framgångsrik i Europa.

Kontakta oss

Gunilla Havnesköld
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255308