Norra Sverige 2030 - två framtidsbilder 

Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
103 
Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län gav i april 2009 ett gemensamt uppdrag åt WSP Analys & Strategi att genomföra en studie kring scenarier för Norra Sveriges tillväxt 2030. Denna rapport är en slutredovisning av detta arbete.