Natur- och kulturturism i Norrbottens län 2008-2013 

Löpnummer:
Nr 2 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
35 
Rapporten handlar om möjligheterna till att naturvård och arbetet med kulturarvet och utvecklingen av natur- och kulturturism ömsesidigt kan stödja varandra.

Kontakta oss

Gunilla Havnesköld
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Havneskold snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255308
070-5417290