Hit gick pengarna 2009 

Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
36 
Den regionala tillväxtpolitiken avser att skapa förutsättningar för tillväxt, hållbar utveckling och god servicenivå för kvinnor och män i hela landet. Länsstyrelsens anslag för regionala tillväxtåtgärder som används till företagsstöd och regional projektverksamhet, bidrar till att uppfylla målen i den regionala tillväxtpolitiken.

Under 2009 beslutades det om totalt 166,6 miljoner kronor i stöd ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder varav 68,3 miljoner kronor avsåg företagsstöd och 98,3 miljoner kronor projektverksamhet.

Kontakta oss

Elisabeth Johansson Englund
Enheten för tillväxt och infrastruktur
Elisabeth punkt Johansson punkt Englund snabela lansstyrelsen punkt se¤Elisabeth punkt Johansson punkt Englund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255324
070-5976387