Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Hotade växter och djur, 2007Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde år 2007

  Kännedom om flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde har varit mycket bristfällig, endast två gamla fynd finns, ett vattendrag i Sverige (inventerat 1993) och ett i Finland är kända i hela avrinningsområdet före inventeringens start. Projektets förhoppning är att ta reda på om flera vattendrag med populationer av flodpärlmussla förekommer inom avrinningsområdet samt att ta reda p ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Flodpärlmusslans förekomst i Torneälvens avrinningsområde år 2007 (1 MB)

 • Småsvalting Alisma Wahlenbergii

  En redovisning av inventeringar i Luleå, Råneå och Kalix skärgårdar samt av provrutor i Jämtöavan år 2006.

  Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är hotade av utrotning. En storsatsning för att bevara dem och deras livsmiljöer ingår i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas arbete för att lösa de stora miljöproblemen inom en generation, till år 2020,

  Småsvalting är en sällsynt vat ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Småsvalting (Alisma Wahlenbergii) (1 MB)

 • Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima, i Norrbottens län 2005-2006

  Strandsandjägaren inventerades längs valda delar av Norrbottens älvdalar, kustland och skärgård för att belägga fynd, och om möjligt, uppskatta populationsstorlekar hos arten där den hittats. Antalet vuxna strandsandjägare i Norrbottens län uppskattas grovt från dessa inventeringar till 1000 individer. De största populationerna finns på öar i Luleå skärgård.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av strandsandjägare, Cicindela maritima, i Norrbottens län 2005-2006 (1 MB)

 • Inventering av rikkärr i Norrbotten 2006-2007

  Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter och habitat.
  I åtgärdsprogrammet för rikkärr anges riktlinjer för inventering och åtgärder. Den här rapporten sammanfattar inventeringen av rikkärr som utfördes av delar av länet under åren 2006 och 2007 som ett led i Länsstyrelsen i Norrbottens läns arbete kring att förbättra kunskap av dessa.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av rikkärr i Norrbotten 2006-2007 (1 MB)

Träffar per publikationstyp