Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Hotade växter och djur, 2006Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Inventering av jaktfalk i Norrbottens län 1996-2005

  I tio år har länsstyrelsen varit huvudman för projektet Jaktfalk i
  Norrbotten. Projektet har studerat den sällsynta rovfågelns förekomst och beståndsutveckling i länet. Denna rapport sammanfattar tio års arbete med en av våra minst kända rovfågelarter.

  Rapporten redogör såväl för jaktfalkens biologi som för projektets syfte, metodik och resultat.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Ansvarsarter i Norrbottens län - En analys av ansvarsartsbegreppet och norrbottniska exempel

  Rödlistade arter är ett relativt välkänt begrepp. Den svenska rödlistan publiceras vart femte år av ArtDatabanken och redovisar risken för att arten ska dö ut i Sverige. De bedömda arterna klassificeras i rödlistekategorier som redogör för om arten riskerar att dö ut och, om så är fallet, hur stor denna risk är. Klassificeringen av arterna i den nationella rödlista tar inte hänsyn till hur stor d ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av brandinsekter i Norrbottens län år 2005

  Som ett led i det nationella åtgärdsprogrammet "Brandinsekter i boreal skog" har Norrbottens länsstyrelse under sommaren år 2005 genomfört en inventering av brandberoende insekter. Syftet har varit att klargöra vilka arter som förekommer i Norrbotten och var i länet de finns. Inventeringsresultatet ska ligga till grund för planerandet av så kallade "strategiska brandregioner" där länsstyrelsens f ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (8 MB)

Träffar per publikationstyp