Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Näringsliv & föreningar, ProjektstödRensa urval
Din sökning gav 8 träffar
 • Hur användes bygdemedlen 2013-2014?

  Tillväxtverkets sammanställning av länsstyrelsernas svar enligt Regleringsbrev 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår:

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Projektstöd

  Tillväxtverkets rapport angående bygdemedel 2013-2014 (370 kB)

 • Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet

  En analys av tillväxtambitioner, samverkan och export. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Projektstöd, EU och internationellt

  Näringslivsutveckling i Nordprogramområdet (7 MB)

 • Hit Gick Pengarna 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Projektstöd

  Rapport Hit gick pengarna 2014 (3 MB)

 • Bygdemedelsanvändningen 2013-2014

  Enligt Regleringsbrev 2015 har länsstyrelserna rapporterat hur bygdemedlen har använts under åren 2013 och 2014.

  En rapport har tagits fram av Sweco, som en del av den utvärdering av bygdemedel i Norrbottens län, som påbörjades i februari 2015. En länk till rapporten finner du här nedan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Projektstöd

  Redovisning av bygdemedelsanvändandet 2013-2014 (854 kB)

 • Nyföretagande i norr

  En analys av nyföretagsfrämjande insatser i Norrbotten och deras utfall inför strukturfondsperioden 2014-2020.

  Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län utvecklat ett kunskapsbaserat underlag för hur länet bör arbeta med nyföretagsfrämjande åtgärder under kommande strukturfondsperiod 2014-2020.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Projektstöd

  Nyföretagande i norr (840 kB)

 • Strategi för kulturella och kreativa näringar

  En strategi har tagits fram för kulturella och kreativa näringar i Norrbottens län. Strategin omfattar åren 2011-2013. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Projektstöd

  Strategi för kulturella och kreativa näringar i Norrbottens län 2011-2013.pdf (935 kB)

 • Hit gick pengarna 2009

  Den regionala tillväxtpolitiken avser att skapa förutsättningar för tillväxt, hållbar utveckling och god servicenivå för kvinnor och män i hela landet. Länsstyrelsens anslag för regionala tillväxtåtgärder som används till företagsstöd och regional projektverksamhet, bidrar till att uppfylla målen i den regionala tillväxtpolitiken.

  Under 2009 beslutades det om totalt 166,6 miljoner kronor i st ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd, Näringslivsutveckling, Projektstöd

  Hit gick pengarna 2009 (750 kB)

 • Slutrapport Mål 1 Norra Norrland 2000-2006

  Mål 1 Norra Norrland är ett av två svenska Mål 1-program under perioden 2000-2006 som omfattat Norrbottens län och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har varit förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet. Målsättningen med programmet har varit att utveckla Norra Norrland så att näringslivets tillväxt blir jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i Sverige och i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Projektstöd, EU och internationellt

  Slutrapport Mål 1 NN 2010-02-18 (825 kB)