Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, 1999Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
 • Vi pigade i Tornedalen

  Länsstyrelsen har ett ansvar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i länet.
  Vi ska arbeta för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet. Vi ska även sprida kunskap inom jämställdhetsområdet.

  Som ett led i detta arbete gav vi ut studien "Vi pigade i Tornedalen", skriven av filosofie licentiat Ester Cullblom. Hon bidrar i denna studie till historieskrivningen g ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1999

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Vipigade (389 kB)

Träffar per publikationstyp