Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: 1999Rensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Inventeringsresultat från markernas mångfald

  Markernas Mångfald är ett projekt som delvis har finansierats
  med EU-medel och initierades av jordbruksverket 1995. Syftet med Markernas Mångfald är att informera jordbrukare om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet samt att informera om skötsel av marker och kulturminnen.

  Markernas Mångfald har utfört 525 gårdsbesök i Norrbotten då jordbrukare har fått enskild rådgivning. Vid besöken h ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1999

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Inventeringsresultat från markernas mångfald (1 MB)

 • Våtmarksinventeringen i Norrbottens län - en GIS-baserad inventeringsmetodik

  Våtmarksinventeringen är en landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker. Inventeringen inleddes 1981 av Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen. I Norrbottens län startade våtmarksinventeringen 1994 tack vare särskilda medel från regeringen. Under de fyra år som projektet pågått har den nationella inventeringsmetodiken vidareutvecklats och insamlandet av våtmarksdata har påbörjats. För a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 1999

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Våtmarksinventeringen i Norrbottens län - en GIS-baserad inventeringsmetodik (6 MB)

 • Vi pigade i Tornedalen

  Länsstyrelsen har ett ansvar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i länet.
  Vi ska arbeta för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet. Vi ska även sprida kunskap inom jämställdhetsområdet.

  Som ett led i detta arbete gav vi ut studien "Vi pigade i Tornedalen", skriven av filosofie licentiat Ester Cullblom. Hon bidrar i denna studie till historieskrivningen g ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1999

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Vipigade (389 kB)