Årsredovisningar för Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Årsredovisning 2015
Diarienummer:
106-1723-2016 
Publiceringsår:
2016 
Sidantal:
210 
Årsredovisning 2015.

Kontakta oss

Anna-Karin Brännmark
Personal och verksamhetsstyrning
Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255254
Helen Persson
Enhetschef
Internrevisor
Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255404
070-5392102

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2014

Framsida årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011