Årsredovisning 2013 

Årsredovisning 2013
Publiceringsår:
2013 
Sidantal:
164 
Här kan du läsa Länsstyrelsen i Norrbottens läns årsredovisning för 2013.Kontakta oss

Anna-Karin Brännmark
Enheten för Ekonomi och Service
Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255254
Helen Persson
Enhetschef
Enheten för Ekonomi och Service
Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255404
070-6160052

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2010