Årsredovisningar för Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Årsredovisning 2014
Diarienummer:
106-1581-2015 
Publiceringsår:
2015 
Sidantal:
211 
Årsredovisning 2014.


Kontakta oss

Anna-Karin Brännmark
Personal och verksamhetsstyrning
Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna-Karin punkt Brannmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255254
Helen Persson
Enhetschef
Internrevisor
Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se¤Helen punkt Persson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255404
070-5392102

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011