Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå

Exploatering i kustzonen 2013 - jämförande statistik på läns- och kommunnivå
Löpnummer:
2/2014
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
32
Denna rapport beskriver exploateringen i Sveriges kustzon. Det är en kartering på nationell nivå, med upplösning även på läns- och kommunnivå. Arbetet har genomförts enligt en metod som togs fram av Metria i samarbete med länsstyrelserna år 2012. Studien är en del av Sveriges regionala miljöövervakning.
Kommentar: