Fiskekortbilaga för Gällivarekortet 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
 
Kartbilaga som visar vilka fiskevatten inom Gällivare kommun ovan odlingsgränsen i Norrbottens län som det är tillåtet att fiska i om man har ett giltigt fiskekort.
Kommentar:
 Interna länkar