Fiskekortbilaga för Arjeplogskortet 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2018
Sidantal:
 
Kartbilaga som visar vilka fiskevatten inom Arjeplogs kommun ovan odlingsgränsen i Norrbottens län som det är tillåtet att fiska i om man har ett giltigt fiskekort.
Kommentar:
 Interna länkar