Regional utvecklingsstrategi

Regional utvecklingsstrategi
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
72
Den regionala utvecklingsstrategin är ett övergripande strategidokument för att bygga en hållbar framtid i Norrbotten.

Strategin är länets överenskommelse om samverkan och prioriteringar för att utveckla Norrbotten.

Tillsammans inom länet ska man på ett systematiskt sätt arbeta med utvecklingsinsatser inom fem prioriterade områden: Livsmiljö, Innovation och förnyelse, Tillgänglighet, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt Strategiskt gränsöverskridande samarbete.

Den regionala utvecklingsstrategin fungerar som ett paraply för andra utvecklingsprogram, såsom det regionala tillväxtprogrammet (RTP), strukturfondsprogram, länsplaner för infrastrukturområdet och program inom miljöområdet.
Kommentar: