Regionala företagsstöd beviljade i Norrbottens län 2007

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Uppföljning gjord 2010 av beviljade regionala företagsstöd 2007
Kommentar: