Regionala företagsstöd beviljade i Norrbottens län 2007 

Diarienummer:
302-xxxx-09 
Publiceringsår:
2010 
Uppföljning gjord 2010 av beviljade regionala företagsstöd 2007