Inventering av fjällrufse - Tolypella canadenis - i fem sjöar i Norrbottens län, 2007 

Inventering av fjällrufse - Tolypella canadensis, i fem sjöar i Norrbottens län, 2007
Löpnummer:
7/2008 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
37 
Fjällrufse är en kransalgsart som förekommer i Kanada, Alaska, Grönland, Ryssland samt i norra Skandinavien. Arten upptäcktes nyligen som ny art i Europa. Från Sverige är arten känd från endast sex lokaler i Norrbottens och Västerbottens län. Förekomsten av arten är således dåligt känd. Inventeringen är en del av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Kontakta oss

Linda Johansson
Naturvårdsenheten
Linda punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤Linda punkt Johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2255322
070-6116438