Inventering av fjällrufse - Tolypella canadenis - i fem sjöar i Norrbottens län, 2007

Inventering av fjällrufse - Tolypella canadensis, i fem sjöar i Norrbottens län, 2007
Löpnummer:
7/2008
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
37
Fjällrufse är en kransalgsart som förekommer i Kanada, Alaska, Grönland, Ryssland samt i norra Skandinavien. Arten upptäcktes nyligen som ny art i Europa. Från Sverige är arten känd från endast sex lokaler i Norrbottens och Västerbottens län. Förekomsten av arten är således dåligt känd. Inventeringen är en del av arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.
Kommentar: