Regionalt utvecklingsprogram

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
31
Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för hållbar framtid i Norrbotten är det övergripande strategidokumentet för Norrbottens utveckling.

Programmet visar vilka åtgärder som är viktigast för att öka tillväxten, sysselsättningen och den inomregionala balansen. Hållbar utveckling är en röd tråd genom hela programmet.

Det regionala utvecklingsprogrammet fungerar som ett paraply för andra utvecklingsprogram, såsom det regionala tillväxtprogrammet (RTP), strukturfondsprogram, länsplaner för infrastrukturområdet och program inom miljöområdet.


Kommentar: