Inventering av förorenade områden i Jokkmokks kommun

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2006
Sidantal:
49
I denna rapport presenteras den inventering av potentiellt förorenade områden som Länsstyrelsen i Norrbottens län utförde i Jokkmokks kommun. Länsstyrelsens inventeringar av förorenade områden är en del av ett långsiktigt arbete med syfte att identifiera, undersöka och vid behov åtgärda områden som utgör en stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Arbetet sker inom ramen för det nationella miljömålet Giftfri miljö, vars målsättning är att problemet med förorenade områden i sin helhet i huvudsak ska vara löst inom en generation.
Kommentar: