Abisko turtips

Abisko turtips
Löpnummer:
1/2003
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2003
Sidantal:
143
Abisko är en unik plats i den nordiska fjällvärlden. Här hittar du växter som knappt finns någon annanstans. Samtidigt är fjällens djurvärld rikt representerad. De flesta mänskliga spår är från renskötseln som samerna bedriver än idag. Hjordar av ren går och betar på fjällsluttningarna under sommaren och formar på så vis ett vidsträckt kulturlandskap.

I den här boken finns 21 tips på dagsutflykter och längre turer där vi presenterar naturen och spåren efter människan.

Boken finns i pocketformat på svenska och engelska och beställs från Norrbottens Museum, pris 110 kronor.
Kommentar:
Du kan beställa Abisko turtips från Norrbottens Museum. Boken kostar 110 kronor.

Kontaktuppgifter:

Telefon Reception:
0920-24 35 02
Växel: 0920-24 35 00
Fax: 0920-24 35 59
Postadress: Box 266, 971 08 Luleå
Besöksadress: Storgatan 2, Luleå 
E-post: museibutiken@nll.se eller norrbottens.museum@nll.se