Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län

Värdefulla vägmiljöer första sidan av rapporten
Löpnummer:
1/2001
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0283-9636
Publicerad:
2001
Sidantal:
207
Rapporten ger kunskap och information om vägars värden. Den ger underlag till en bättre, miljömässig hantering av länets kulturhistoriskt värdefulla vägar.
Kommentar: