Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Så här går det till att lämna anbud

För att kunna se rubrikerna på alla upphandlingar som Länsstyrelsen annonserar på Visma räcker det att gå in på Visma Tendsign via länken till höger. Du kan också se vilket sista datum som gäller för inlämnande av anbud.

Om du vill se hela underlaget till en upphandling, behöver du ett konto på Visma. Om du inte redan har ett så skapar du ett gratis. Sedan kan du logga in och se hela förfrågningsunderlaget inklusive alla bilagor. Där står det också hur du går till väga för att lämna anbud och vilka krav som ställs.

Det är även via Visma du ställer alla eventuella frågor du har rörande en upphandling. Svaren publiceras då så att alla ser dem. Detta för att säkerställa att alla får samma information.

Anbud postas eller lämnas in till Länsstyrelsen i pappersformat.