Upphandlingar

svenska sedlar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Samtliga upphandlingar publiceras på Opic.com, se direktlänkar nedan.

Aktuella upphandlingar

>> Upphandlingar för Länsstyrelsen i Norrbottens län.

>> Startsidan på Opic.

Information om offentlig upphandling

Ytterligare information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet.

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras hemsida finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.